top of page

MORE ABOUT US

A Global & Small-Scale Provider

Vår visjon er å tilgjengeliggjøre aktivitet og legge til rette for god helse for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom å utvikle innovativt sportsutstyr med god funksjon og godt design.

Vår kjernevirksomhet er utvikling. Vi gjør hele prosessen fra behovskartlegging og bruksanalyser til prototyping og produksjonsforberedelser. I noen tilfeller utfører vi også produksjon av ferdige produkter. Vi har stor fokus på, og legger stor innsats i, å finne de grunnleggende behovene og å innvolvere brukerne i hele utviklingsforløpet. Vi mener dette er grunnleggende for å oppnå produkter med god og riktig funksjon.

Firmaet består av Anders Seim og Peder Kjærnli, begge utdannet sivilingeniører i produktutvikling ved NTNU. Begge har idrettserfaring fra satsning i junioralder, og vi har alltid tilbrakt mye tid i verkstedet.

bottom of page